Monthly Archives

september 2018

Artikler,

Databeskyttelse på ferie. Hvad må flyselskaberne gemme om dig?

I maj 2018 trådte EU’s nye persondatabeskyttelsesforordning i kraft. Forordningen har grundlæggende til formål at beskytte borgernes privatliv på internettet, men dens betydning for almindelige menneskers liv kan være svær at gennemskue. I virkeligheden har den dog stor betydning for alle danskere, ikke mindst for dem, der rejser meget. En af de brancher, der bliver berørt af den nye forordning, er rejse- og flybranchen, som ofte behandler mange personoplysninger. Her i artiklen kan du læse mere om, hvilken betydning forordningen har fået for den måde, dine private oplysninger bliver behandlet i rejsebranchen.

Hvilke krav stiller forordningen til virksomhederne?

Den nye forordning har givet ekstraarbejde til alle virksomheder i EU, for den sætter store krav til behandlingen af personlige oplysninger. Det gælder både almindelige personoplysninger, som navn, adresse og alder, og følsomme personoplysninger, som etnicitet, religion og seksualitet.

Sikkerheden omkring behandlingen af denne type oplysninger er med den nye forordning blevet skærpet væsentligt. Særligt for mindre virksomheder, der ikke selv har jurister ansat, stiller forordningen store krav, og for mange har det været nødvendigt at hente hjælp hos professionelle med erfaring indenfor området.

Hvilken betydning har forordningen for mig som forbruger?

Udover at skærpe kravene til, hvilke oplysninger virksomheder må indsamle, og om, eller hvordan, disse må opbevares, giver forordningen forbrugeren en række nye rettigheder. Nogle af de vigtigste er retten til at få indsigt i, hvilke oplysninger selskabet har gemt om dig. Dette betyder, at du som forbruger kan kontakte alle virksomheder, og bede om at få indblik i al data, de har om dig. Samtidig har du ret til at få rettet disse oplysninger, hvis de er forkerte. Du har også ret til at få slettet oplysninger, ligesom du har retten til at gøre indsigelser, mod de oplysningerne. På den måde har forordningen styrket almindelige menneskers kontrol med egne data på nettet.